Power Trainingen
Lees meer
Tri 2 Train
Lees meer
Bent u al digitaal vaardig?
Lees meer
 • 1
 • 2
 • 3
 • Power Trainingen
 • Tri 2 Train
 • Bent u al digitaal vaardig?
 • U kiest uit ons trainingsaanbod de gewenste training. De standaardtrainingen sluiten goed aan op hedendaagse én op toekomstige onderwerpen en ontwikkelingen.
  Nadat u gekozen heeft nemen wij contact met u op. Samen bespreken we of uw keuze inderdaad de best passende optie is.
  Wij geloven in klassikale en individuele trainingen met volop persoonlijke aandacht. Een trainer ter plaatse die luistert en inspeelt op vragen vinden wij essentieel.
  Toetsing is belangrijk als afsluiting. Het geeft u inzicht in uw persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de geleerde kennis en vaardigheden. Bovendien is het plezierig om aantoonbaar iets af te ronden. Wij zorgen ervoor dat training en toetsing op elkaar zijn afgestemd, zowel qua vorm als inhoud.
  Wordt de door u gekozen training met een formeel toetsmoment afgesloten, dan reiken wij bij het behalen van een positief resultaat een certificaat aan u uit.
 • Niet op zoek naar een standaard of maatwerktraining? U zoekt nèt iets anders? Denk dan eens aan een training op thema.

  Een van onze thema’s richt zich op het gebruik van allerlei digitale hulpmiddelen. Specifiek voor ondernemers. In zo'n training gaat het dan niet alleen om het leren werken met de functionaliteiten van diverse softwarepakketten, maar vooral over hoe je ze zinvol in kunt zetten om een goede invulling te geven aan je werk. Binnen dit thema komt een mix van onderwerpen aan bod, maar de focus is steeds hoe u als ondernemer profijt kunt hebben van de beschikbare informatietechnologie. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk de thematische invulling vorm te geven.
 • Geen organisatie is hetzelfde. Laat staan de individuele medewerker binnen de organisatie.
  Door met u in gesprek te gaan, te luisteren en samen te bepalen wat de exacte opleidingsvraag is zijn wij in staat een training samen te stellen die zowel inhoudelijk als qua vorm past bij het unieke karakter én de specifieke vraag van uw organisatie.
 • Een training volgen is één ding. Maar hoe zorgt u ervoor dat het geleerde blijvend een plek in de organisatie krijgt en beschikbaar komt voor bijvoorbeeld nieuwe medewerkers, uw trainers en docenten?

  Met ons Tri2Train programma leiden wij uw eigen medewerkers op zodat zij inhoudelijk en didactisch de juiste kennis en kunde door kunnen geven aan collega’s binnen uw eigen organisatie. Ook is dit programma uitermate geschikt voor trainers en docenten die zich verder willen ontwikkelen.

Waarom InAspire
Zowel de standaard- trainingen als de trainingen op maat worden door onze persoonlijke aanpak zeer hoog (8.4) gewaardeerd en daar zijn wij trots op!

 • Ik heb de bijeenkomst ervaren als gemoedelijk en inhoudelijk professioneel waarbij individuele vragen helder werden beantwoord en nieuwe mogelijkheden en werkvormen werden geïntroduceerd! Hier kon ik echt wat mee in mijn dagelijkse lessen met studenten.

  Michèl Haringsma - Docent ICT - Gilde opleidingen
 • 1
 • 2
 • 3

Broekmorgen 8
5401 PK UDEN
 +31 6 2151 3662
info@inaspire.nl |  www.inaspire.nl

 

InAspire Logo incl subtekst onder 200